بایگانی برچسب: s

برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی

در تاریخ بیستم آبان ۱۳۹۴ بنا به دعوت مرکز آموزش شرکت رجا ، کارگاه آموزشی کار تیمی در این شرکت برگزار گردید. در این گاره گاه آموزشی ، ضمن تشریح تعاریف و تفاوتهای کار تیمی با انواع مشابه خود ، تمرین عملی یکی از تکنیکهای تصمیم گیری گروهی نیز به اجرا در آمد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
۲۰۱۵۱۲۰۷_۱۶۲۴۰۵