بایگانی برچسب: s

موزه دفاع مقدس – اراضی عباس آباد تهران

شاید در فرصتی مناسب در مورد اراضی عباس آباد ( که حدود دو سل در آنجا به برنامه ریزی فرهنگی پرداختم ) اشاره کنم . یکی از پارک های تعریف شده در آن را با نام موزه دفاع مقدس می توانید ببینید .تلاش ارزشمندی شده ، به خوبی از تکنولوزی استفاده نموده اند. اگرچه ایده های بهتری هم می توانستند بکار ببندند.

قصورهایی هم دیدم از آن جمله منع بازدید کنندگان به عکاسی  و فیلم برداری است ( که اشتباهی فاحش و جبران ناپذیر است) . دیدن تصاویری از این موزه در این مجال و دیدار کامل آن بماند برای موعدی که به آن مراجعه می کنید :