موزه خودرو

مدتها پیش ، فرصتی یافتم تا دیداری از موزه خودرو داشته باشم . موزه ای که در در بزرگراه مخصوص تهران کرج ، بعد از بزرگراه آزادگان ، نبش خیایان بیست و پنجم واقع شده است.

در این موزه می توانید ماشینهای احمدشاه تا پهلوی دوم و برادرش را ببینید . البته دربی وجود دارد که شما را از انبار موزه جدا می کند .  بعضی از این خودرو ها با طرح دعاوی حقوقی به ایران بازگردانده شده اند . چرا که پیش از انقلاب برای انجام تعمیراتی به کشور سازنده ارسال شده بودند اما با وقوع انقلاب ،‌از عودت آنها سر باز زدند. علاوه بر اینکه می توانید بر روی ماشینهای اختصاصی ، نشانه ای از نمادهای شاهانه یا صاحب ماشین را ببینید .

درب خودروی رضا شاه هم به درخواست بازدیدکنندگان و محبت راهنمای موزه بر روی ما باز شد و توانستیم از داخل آن دیدن کنیم

همه جلوه های خورو های منحصر به فرد این تماشاگه و ثروت ملی نهفته در آن در زیر لایه ای از بی تدبیری مدیریتی در شیوه نگهداری خودرو ها  پنهان شده است.