بایگانی برچسب: s

تحقیق در حوزه کارتیمی

مدتها است که در زمینه کارتیمی علاقمندم و مطالعه می کنم.اخیرا طرحی پژوهشی را راهبری نمودم با عنوان اولویت بندی سلسله مراتبی اصول کار تیمی با استفاده از تکنیک ISM ( مدلسازی ساختاری – تفسیری )‌ در شرکت توسعه صنایع خودرو ( ایدکو ) .

پیش بینی اجرای این تحقیق ۸ ماهه بود اما با کمک دوستان عزیزم در تیم تحقیق توانسایم آن را ۵ ماهه خاتمه دهیم .

دستاوردهای آن بسیار برایم ارزشمند بود:‌

– یک مقاله علمی پژوهشی تاکنون.

– مباله دستاوردهای تیم تحقیق با جان ماکسول ( نویسنده و بنیانگزار موسسه ماکسول و مولف کتاب ۱۷ اصل کار تیمی).

– استخراج مدل دینامیک کارتیمی در شرکت مذکور.