بایگانی برچسب: s

ویدیو دیدگاه دکتر باران دوست (دارنده نشان CMC)

در این ویدئو دیدگاه دکتر رامبد باران دوست را در خصوص گردهمایی اعضای انجمن مشاوره مدیریت ایران مشاهده خواهید کرد.

پوستر ۲۹۹ کار تیمی

نتیجه تحقیق احدی نژاد و همکاران، ۱۳۹۴

ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی(تیمی) دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
team work-299

پوستر ۱۷۹ کار تیمی

کار در شرایط تیمی ایجاد می‌کند از “تصمیم‌گیری براساس کتاب” خارج شده و از دستورالعمل‌ها فاصله بگیریم. مواقعی هست که تیم نیازمند اقدامات فوری است و رهبر تیم ناگزیر است از روال رسمی خارج شده و بعضی دستورالعمل‌ها را مستقیم صادر کند که به طور طبیعی تحت مدل عملیاتی سازمان انجام نمی‌شود.

گروز برگ، بوریس و همکاران «باید از هر جایی رهبری کرد» شهلا برجعلی لو، مجله گزیده مدیریت ، شماره ۱۱۴ ، بهمن ۱۳۸۹٫

جملات کار تیمی