بایگانی برچسب: s

پوستر ۲۵۳ کار تیمی

فراموش کردن خودِ فردی و همیشه به صورت اجتماعی فکر و عمل کردن برای ژاپنی ها از امور بدیهی می باشد.

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۳۶

team work-253