بایگانی برچسب: s

دوره های مدیریت زمان به سبک دکتر باران دوست

تا کنون سه دوره مدیریت زمان به سبک دکتر باران دوست برگزار گردیده است.

این دوره ها با استقبال نسبی مواجه شده و از همه مهمتر دستاوردهای ارزشمندی برای آموزش گیرندگان داشته است.

در بررسی انجام شده ، آموزش گیرندگان ابراز داشته اند که به طور متوسط بعد از گذشت یکماه از دوره ، توانسته اند ۳۰ درصد پیشرفت در توان مدیریت زمان خود داشته باشند.

اولین دوره سازمانی این کلاسها این هفته عملیاتی می شود.