بایگانی برچسب: s

بهار در جاده چالوس

جاده چالوس همیشه همراه است با زیبایی طبیعت ایران ، ساخت دشوار جاده ، رانندگی ویژه، و ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و حاضران همیشگی این جاده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب هدف در انتهای این   جاده با شما است . اما عموما شاهد این منظره از شهر ها خواهید بود که افق دیدتان از روی کوه جنگلی ، دریا است