پوستر 212 کار تیمی

قالب سازماندهی، باید تیم های کوچک باشد. جف بزوس بنیان گذار آمازون دات کام توصیه می کند تا تیم ها آنقدر کوچک باشند که دو پیتزا سیرشان بکند. تیم های […]

همایش کار تیمی

بعد از ماه ها برنامه ریزی ، اولین همایش کارتیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری برگزار گردید. مسئولیت بخشی از ارائه مطالب را هم به عهده بنده گذاشتند […]