سخنرانی در کنفرانس ملی کارآفرینی

دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهر هفته برگزار خواهد شد . بنا به دعوت برکزار کنندگان ، در روز جمعه صبح  ( ۲۱ مهر ۱۳۹۱ )‌ با عنوان ” کارتیمی در کارآفرینی ”  سخنرانی خواهم داشت.قصد دارم در این سخنرانی ضمن اشاره به مبانی کارتیمی ، نیاز کارآفرینان به کارتیمی و زمان های این نیاز را مورد اشاره قرار دهم .