سخنرانی :‌ سرمایه انسانی

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، روز یکشنبه ۱۲ آذر ، در دانشکده علوم پایه این دانشگاه به طرح موضوع “‌سرمایه های انسانی ” خواهم پرداخت . این برنامه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

سرفصل هایی که در این سخنرانی به آنها خواهم پرداخت عبارتند از :‌

 – تعاریف سرمایه انسانی

– جایگاه سرمایه انسانی در روند توسعه دانش مدیریت منابع انسانی

– جایگاه سرمایه انسانی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان ها

–  جایگاه سرمایه انسانی در تحقق اهداف استراتژیک کشورها

– مدیریت سرمایه انسانی

آدرس : اتوبان خلیح فارس. مقابل حرم حضرت امام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، دانشکده علوم پایه ، سالن همایش.