بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع ۴۵ روزه از خرمشهر

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر رامبد باران دوست – محقق : علی عامری

این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم شده است.

جامعه ی آماری پیمایش را کلیه ی نیروهای مردمی شرکت کننده در چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر به همراه خبرگان و پیشکسوتان نظامی که در آن دوران در دفاع از خرمشهر حضور داشتند و از نزدیک فعالیت نیروهای مردمی را نظاره گر بودند، تشکیل میدهد. دستاورد مطالعات فرهنگی این تحقیق، فرهنگ ایرانی را مستعد کار تیمی میداند و یافته های پیمایش نیز نشان دهنده ی جمع گرایی و گرایش به کار تیمی در نمونه ی ۵۰ نفری تحقیق است.

پس از گردآوری نظرات، توزیع نرمال داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در ادامه برای “بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع چهل و پنج روزه از خرمشهر”، آزمون t تک نمونه ای انجام پذیرفت و میزان بالای این تاثیر به تایید رسید.

تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق : احمدرضا شفیعی
رهبری مهم ترین عامل پیروزی و شکست و حفظ روحیه و پیشگیری از آسیب های روانی در جنگ است. شخصیت عرفانی و حماسی حضرت امام(ره) از ایشان، رهبر و فرمانده ای بی نظیر در دوران دفاع مقدس ساخته بود که نگرش، آموزه ها و سیره ایشان تأثیر عمیق انکار ناپذیری بر روحیه ملت و رزمندگان و آمادگی های آنان در برابر دشمنان داشت. عشق و محبت وصف ناپذیر آحاد ملت و رزمندگان اسلام به ایشان از باورهای دینی آنان سر چشمه می‌گرفت. حضرت امام(ره) جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس و حماسه با شکوه ملت ایران تبدیل نمود، انسان های فراوانی را از چارچوب جهان مادی خارج ساخت و با الهام از تعالیم و آموزه های غنی دینی و سیره پیشوایان معصوم (ع) آن ها را برای میدان نبرد با دشمنان آماده ساخت و اعجاب و شگفتی سیاستمداران و نظامیان دنیا را برانگیخت . رزمندگان اسلام افزون بر محبت بسیار زیاد به حضرت امام (ره)، عمیقاً باور داشتند که ایشان جانشین امام عصر(ع) است و از ولایت امام معصوم (ع) و شأن مرجعیت دینی و زعامت سیاسی جامعه اسلامی بر خوردار است از این رو در چار چوب این باور ولایت حضرت امام (ره) را در ادامه ولایت معصوم (ع) پذیرفته و به لوازم آن پایبند بودند و اطاعت و پیروی از آنان را بر خورد واجب می دانستند. کلمات دلنشین و روح بخش حضرت امام ( ره) ، پیامها و سخنرانی های ایشان در دل و جان رزمندگان اسلام اثر معجزه آسا و شگرفی داشت. جملاتی که حضرت امام (ره ) خطاب به رزمندگان در پیام های تبریک به مناسب پیروزی ها در عملیاتی های مختلف می نوشتند، خستگی های عملیات را از یاد می برد. و نشاط ، شور و شوق اولیه رزم و روح حماسه را در آنان زنده می ساخت.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کلام حضرت امام (ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵ می­پردازد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع تاریخی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش ، پرسنل قرارگاه خاتم­الانبیا در شهر تهران می­باشد که در عملیات کربلای ۵ شرکت داشته­اند، از این تعداد جامعه آماری که ۵۱ نفر می­باشد بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد ۳۷ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که کلام حضرت امام (ره) بر همه ۱۷ مورد از عناصر کار تیمی در بین رزمندگان اسلام در جبهه­های حق علیه باطل موثر می­باشد. حضرت امام (ره)، که با نفوذ معنوی خود که در بین مردم ایران و جوانان داشت با سخنان و ارشادات خود به آنها شور و شوق و اعتماد به نفس می­بخشید و این مسأله منجر به حضور مداوم و پرصلابت مردم و رزمندگان در جبهه­های جنگ می­گردید.