بایگانی برچسب: s

یکی از دو حرم

نام دو تن بیش از سایرین در کربلا ماندگار شد. دو نامی که دو حرم را بنامشان شکل دادندو بینشان را هم بین الحرمین نامیدند