بایگانی برچسب: s

پوستر ۱۶۷ کار تیمی

دیو کرپن ( مشاور استراتژیک ):

در طول ١٢ سال که دو شرکت با ١٠٠ کارمند داشتم و حتی ٣ بار در لیست ۵٠٠ شرکت برتر از لحاظ سرعت رشد در مجله INC قرار گرفتم؛ تنها یک چیز را آموختم؛ که تنها راه برای ساخت یک شرکت موفق داشتن یک تیم خوب است.

دوستان خود را به عضویت در کانال توسعه کار تیمی دعوت نمائید: telegram.me/team_work

جملات کار تیمی

پوستر ۱۶۳ کارتیمی

هلن کلر ( نویسنده) :

تنهایی میتوانیم کار کوچکی را انجام دهیم، گروهی میتوانیم کارهای بزرگ را انجام دهیم.

عضویت در کانال توسعه کار تیمی در تلگرام: telegram.me/team_work

 

جملات کار تیمی

پاداش های کار گروهی۲

هر کدام از کارکنان مدرسه  AVRSB در “کار گروهی برای دانش اموزان ” دارای نقشی هستند . به همین دلیل از کارکنان خواسته می شود کاندیدای خود را برای دریافت  “پاداش کار گروهی” از بین همکاران در طول یک سال تحصیلی معرفی کنند  تا در نقش های بسیار متفاوتی که وجود دارد  کارمندی که فراتر از انتظار عمل کرده شناخته شود.

گزارش حاضر آخرین دریافت کنندگان جایزه کار گروهی هستند. نقطه اشتراک بین کارکنان منتخب این است : هر نامزد، دارای تجربه کمک فوق العاده به گروه ها که تیم ها را ساخته اند بوده است:

۲- اندریا کات کلیف، مربی کمک اموزشی مدرسه منطقه کینگستون

اندریا همواره در حال جستجوی راهی برای بهبود تجارب و اموزه های دانش اموزانی است که با او کار می کنند. ارزیابی مداوم  از تمرین  نیز راهی ست برای او  تا دریابد چه چیز متفاوتی برای دانش اموزان و معلمانی که او با انها کار می کند می تواند انجام دهد.

بارها برای نظارت بر دانش اموزان ، زمانی که معلم انها در جلسه با والدین است، داوطلب شده است. آنچه که از او خواسته نشده اما فرصتی بوده که او مشتاقانه کمک کرده است. از ایشان بسیار قدردانی می شود.

این متن ادامه خواهد یافت

ترجمه تیم ترجمه گروه توسعه کار تیمی

دوستان خود را عضویت در کانال توسعه کار تیمی دعوت نمائید: telegram.me/team_work

پوستر ۱۶۱ کار تیمی

جملات کار تیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

جین فرانسیس کوپ ( سیاست مدار) :

من همه را دعوت میکنم که بخشش را به اختلاف و کار گروهی را به جاه طلبی های فردی ترجیح دهند.

 

عضویت در کانال توسعه کار تیمی : telegram.me/team_work

پوستر ۱۵۷ کار تیمی

کار تیمی در ایران

گروهی از جامعه شناسان معتقدند که چون ایرانیان در گذشته به شکل عشایرى زندگى کرده اند، کار تیمى در فرهنگ ایران، فرهنگى ریشه دار است، اما هنگامى که جامعه ایران وارد عصر جدید شد، ایرانیان نتوانستند از این فرهنگ به خوبى استفاده کنند.

جملات کار تیمی

 

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال توسعه کار تیمی : telegram.me/team_work