بایگانی برچسب: s

کاخ گلستان

مجموعه کاخ موزه کلستان که در میدان پانزده خرداد قرار دارد ( میدانی که دیگر رنگ و بوی میدان ندارد و بیشتر به یک پارک شباهت پیدا کرده است ) . فرصتی دست داد تا آنجا را ببینم . شاید در مجالی مناسب بتوانم اطلاعات فراوانش را با شما در میان بگذارم .

اما فعلا به تقدیم کردن تصاویری که توانستم بگیرم اکفا می کنم تا بعد :