تهران پاک

عکسی پانوراما از دره فحزاد بعد از یکی دو روز وزش باد  و بارش برف که آلودگی هوا را نیز از بین برده است : برای مشاهده عکس، روی ان کیلک […]