بایگانی برچسب: s

تل زینبیه

جنگ در قدیم رویکردی متفاوت داشت ، رو در رو بود، سینه به سینه بود ، چشم در چشم بود و یک به یک .

گویی وارد گود می شدند . گودی که امروز در زورخانه ها نشانی و نمادی از آن می بینیم .

و آنانی که بیرون گود بودند ،‌ناظر به آنچه اتفاق می افتاد

بیرون گود در آن روز با نام تل زینبیه امروز شناخته  می شود