بایگانی برچسب: s

چند ساعت یا چند سال ؟

پنج شنبه به جهاتی برایم ویژه بود. اولا کلاس درسی خاتمه یافت . مانند همیشه آخرین حرفها و وصیت ها را گفتم . بچه ها هم مانند همیشه محبت داشتند و عکسهایی به یادگار گرفتیم .

همان شب به دعوت دانشجویان قدیم که حال مردان و زنانی کامل شده اند گرد هم آمدیم . شیطنت دوران دانشجویی و شور زندگی همچنان در آنان موج می زد.

نمی دانم من ده سال پیرتر شده ام یا اینان ده سال یزرگتر؟