بایگانی برچسب: s

تبلیغات تلویزیونی – گام برداشتن بر روی تار مو

بسیار در مورد پیچیدگی های تبلیغات ،‌رسانه ، خلاقیت و انگیزش شنیده ایم . به خوبی می دانیم  :

– تبلیغات بسیار پیچیده است . شناخت عناصر پیام ، گیرندگان پیام ، چیدمان پیام ، موضوع تبلیغ شده ، مخاطبان و بازار هدف و …. نیاز به شناختی دقیق دارد.

– رسانه نیز بیش از تبلیغات پیچیده است. خصوصا که تصویر متحرک و کلام و موسیقی به آن افزوده شود.

– خلاقیت هم موضوعی ساده اما دشوار است. شکل گرفتنش امروزه تابعی است از قواعدی منظم و آموزش پذیر اما با این حال تا شکل نگیرد و به منصه ظهور نرسد ، پیچیده به نظر می رسد و بعد از نمایش یافتن ، ساده تصور می شود.

– انگیزش نیز به تنهایی پیچیدگی خاص خود را دارد تا چه برسد به اینکه بخواهد برانگیختگی مخاطب تبلیغات را در پی داشته باشد.

اما

باید به خاطر داشت که جمع شدن مجموع این عناصر در تبلیعات تلویزیونی حتما باید جاذب مخاطب بوده و احترام وی را به همراه داشته بادش. نه اینکه خدای نکرده ” توهین به شعور مخاطب “‌از آن احساس شود.

 

اما دلیل همه این توضیحات :

این روزها در تلویزیون تبلیغی از بانک سپه پخش می شود که  خلاصه داستانش بدین شرح است:

پدر خانواده متوجه می شود که باید چکی را پرداخت کند که حساب جاری آن چک فاقد موجودی است اما  در حساب دیگرش موجودی دارد. ساعت و زمان مناسب برای انجام عملیات شعبه هم نیست.

در مقابل فرزند کوچکش در شمایل حلال مساله ظاهر می شود و مساله به خیر و خوشی حل می شود.

بنظر می رسد که پاسخ به چند سئوال در این تبلیغ بد نباشد:

– آیا کودکان ( با سن و سال کودک نشان داده شده در این تبلیغ که باید سالهای اول دبستان باشد ) با انواع حسبهای بانکی آشنا هستند که فرق جاری ،‌سپرده ، طلایی و عیره را بدانند؟

– ”     ”      ( ”            ”          ”             ”            ”           ”            ”             ”     ) با مفهوم انتقال های مالی و گردش حسابهای بانکی آشنا هستند؟

– ”     ”      ( ”            ”          ”             ”            ”           ”            ”             ”     ) با اینترنت به خوبی آشنا هیتند؟

– ”     ”      ( ”            ”          ”             ”            ”           ”            ”             ”     ) با روشهای پرداخت و انتقال وجوه بانکی آن قدر آشنا هیتند که نه تنها بدانند چگونخ باید مساله را حل کنند بلکه پدر خود را پشت میز بنشانند و خود پشت کامپیوتر بنشینند و عملیات مالی وی را انجام دهند؟( تصوایری که در این تبلیغ دیده می شود.

بنظر می رسد عناصر بزرگ نمایی و غلو ، طنز ، اعجاب ، خلاقیت و … به گونه ای در کنار هم قرار گرفته اند که توهینی پنهان در متن این تبلیغ دیده می شود.