خلاصه برنامه ۳ بهمن در شبکه آموزش

امروز به تعدادی از سئوالات بینندگان که در مورد درس خواندن و حفظ کردن بود پاسخ دادم:

– هنگام مطالعه ، متمرکز به موضوع شویم. ساده ترین شیوه ،‌استفاده از یک کاغذ یادداشت و انتقال افکار مزاحم بر روی آن است. بعد از خاتمه درس می توان به مرور و اجرای نوشته ها پرداخت.

– اصل طلایی حافظه = ۲۰ درصد مطالعه و ۸۰ درصد یادآوری

 

در ادامه موضوع نظم ( ضمن یادآوری تاثیر نظم بر تمرکز و تاکید بر نمودهای ساده منظم بودن به صورت توجه به ساعت و داشتن هدف ) :

دومین خصوصیت هدف ، مشخص بودن آن می باشد .

 

خلاصه برنامه ۲۶ دی در شبکه آموزش

در برنامه امروز ، پیرامون نقش نظم در مدیریت ذهن و حافظه توضیحاتی بیان کردم. نظمی که بهترین نمود آن توجه به زمان است. در ضمن می توان از قانون ۳۰ ثانیه استفاده کرد. قانونی که می گوید اگر دنبال چیزی می گردید باید ظرف ۳۰ ثانیه آن را بتوانید پیدا کنید ،‌در غیر این صورت منظم نیستید.

برای رسیدن به نظم و مدیریت دهن و حافظه هم اشاره کردم که باید هدف گذاری داشت. هدفگذاری صحیح ۶ مرحله دارد که در این جلسه تنها به یکی از آنها رسیدیم :

کتبی نمودن.

نوشتن اهداف باید روی دفتری ارزشمند باشد و حتما هم کتبی باشد .

 

خلاصه برنامه ۱۹ دی در شبکه آموزش

مانند سه شنبه های گذشته در برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش ساعت ۹٫۵ حاضر شدم . بغیر از تعارفات و شوخی خنده های متعارف برنامه های روحیه دهنده ، در مورد جزایر اطلاعاتی ذهن ، شیوه عملکرد، روش بکارگیری آنها و تاثیرشان بر مدیریت ذهن و حافظه توضیح دادم .

خلاصه برنامه های تلویزیونی

در روز دو شنبه ۲۷ آذرماه در مورد کلیات اختشاش ذهنی صحبت شد.علاوه بر اینکه در مورد مالک ، مشتری، ذینفعان ذهن صحبت شد.

در روز سه شنبه ۵ دیماه در مورد شیوه های استفاده از یادداشت و تاثیر آن در زندگی خانمهای خانه دار و تربیت فرزند، دانشجویان و دانش‌آموزان در درس خواندن و تمرکز حواس ، مدیران در مدیریت بهتر و ارزیابی پرسنلی توضیح داده شد.

تغییر زمان اجرای برنامه تلویزیونی

سلام

پیشتر اطلاع دادم که در صبحی دیگر اجرا خواهم داشت.

 

اجرای این برنامه به سه شنبه ها حدود ساعت ۵/۹ صبح شلکه آموزش تغییر یافت .

 

مدیریت ذهن

فعلا ( معلوم نیست ادامه داشته باشد ) قرار است با شبکه آموزش در مورد ارائه موضوعات مدیریت ذهن همکاری داشته باشم

برای مشاهده این برنامه ها می توانید روزهای دو شنبه برنامه صبحی دیگر ( ساعت ۰۹۱۵ الی ۱۰۵۴ ) را ببینید .

در فرصت مقتضی و با توجه به امکانات ،‌موضوعات مطرح شده را در اختیارتان قرار می دهم .