بایگانی برچسب: s

پوستر ۲۸۰ کار تیمی

دکتر باران دوست:

حس والا بودن کـــار تیـمی را به عـنـوان هـــــــدفی متعـــــــالی در کارکنانتان ایجاد نمائید.

team-work-280