تماس

برای ارسال دیدگاه ها و نظرات خود یا دریافت مشاروه از فرم ، شماره پیامکی و یا ایمیل زیر استفاده نمائید.

جهت دریافت مشاوره ، ضمن بیان نوع مشکل خود که در آن نیاز به مشاوره دارید ، درختیار قرار دادن اطلاعاتی که بتوان با شما تماس گرفت ، ضروری است .

موضوعات مورد مشاوره :

مشاوره تحصیلی ( رشته مدیریت و گرایش های آن)

مشاوره حوزه مدیریت منابع انسانی

مشاوره کسب و کار

مشاوره آموزش های سازمانی

مشاوره  ایجاد و بهبود کار تیمی  کسب و کار

دریافت وقت مشاوره ، عضویت در سیستم خبرنامه پیامکی : ۰۰ ۰۲ ۳۹ ۶۳ ۹۳ ۰۰ ۲۰

آدرس پست الکترونیکی :   rambod@barandoust.com

و barandoust@yahoo.com

و drbarandoust@  در تلگرام

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

ارسال فایل ضمیمه :

پیغام

کد زیر را در فیلد مربوطه وارد کنید ( ضد هرزنامه )
captcha