تولید خودرو در ایران

این یک خاطره واقعی است: در یک جاده روستایی ، پنچر کردیم.زن و بچه و وسایل صندوق عقب را پیاده کردم . ابزارهای تعویض چرخ را مهیا کردم تا چرخ […]

دستورات مشتری آزار

این یک خاطره واقعی است: برای واکسیناسیون کودک مراجعه کردیم. دفعات قبل هم به همین مرکز بهداشتی می آمدیم و کودک در همانجا پرونده داشت.همسرم ده روز قبل هم سوال […]

موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی

 در همه هیاهوی زندگی و گرفتاری‌های جاری گاهی پدیده‌های رخ می‌دهد  که انسان را گویی برای لحظاتی از آن هجمه فارغ می‌کند ، این پدیده‌ها عموماً چیزی نیستند جز شاخه های […]

پایان تعطیلات نوروزی

در مدیریت آموخته ام که پیش از هر رویدادی “‌پیش بینی ” و “‌برنامه ریزی”‌ کنم و پس از آن “‌ارزیابی ” . مدیریت زمان هم به طبع مدیریت بودنش […]

تهران پاک

عکسی پانوراما از دره فحزاد بعد از یکی دو روز وزش باد  و بارش برف که آلودگی هوا را نیز از بین برده است : برای مشاهده عکس، روی ان کیلک […]