بایگانی دسته: یزد

یزد ۹

گشتی در شهر یزد :

۱- مردمان یزد صدها سال است که باورهای عمیق دینی دارند :

 

باورهای عمیق دینی مردم یزد

باورهای عمیق دینی مردم یزد

۲- نمونه اسناد مالی ده ها سال پیش

نمونه اسناد مالی

نمونه اسناد مالی

تجدید ساخت بازارها ی یزد

تجدید ساخت بازارها ی یزد

کوچه های درون بازار که انتظار ساخت و نو سازی

کوچه های درون بازار که انتظار ساخت و نو سازی

انتقال تجربه به جوانان

انتقال تجربه به جوانان

۷- فقط قابل استفاده در یزد

فقط قابل استفاده در یزد

فقط قابل استفاده در یزد

بافندگی سنتی

بافندگی سنتی

محوطه مدرسه ضیائیه ( زندان اسکندر )

محوطه مدرسه ضیائیه ( زندان اسکندر )

مدرسه ضیائیه و بقعه دوازده امام

مدرسه ضیائیه و بقعه دوازده امام

گاه کل گرفتن نمای خانه ها

گاه کل گرفتن نمای خانه ها

یزد و سوقاتی معروفش

یزد و سوقاتی معروفش

یزد ۷

در گوشه ای از چهار راه مقابل مسجد امیر چخماق ، تابلوی موزه آب مرا به خود جلب نمود. خانه ای سنتی که از تعداد اتاقهای و طبقاتش معلوم بود متعلق به ملاکین شهر بوده است :

موزه آب در شهر یزد

موزه آب در شهر یزد

توضیحی بر یکی از تابلو های عکاسی موجود در موزه آب در شهر یزد

توضیحی بر یکی از تابلو های عکاسی موجود در موزه آب در شهر یزد

موزه آب در شهر یزد

موزه آب در شهر یزد

آسیاب آبی که داخل قنات ها قرار می گرفت

آسیاب آبی که داخل قنات ها قرار می گرفت

موزه آب یزد

موزه آب یزد

موزه آب یزد

موزه آب یزد

یزد ۶

یزد شهر بادگیر ها است :

 

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

یزد شهر بادگیر ها

 

یزد ۵

اتفاق جالبی که در یزد در حال وقوع است ، تبدیل شدن خانه های سنتی به هتل است . به تعدادی از این خانه  – باغ ها سری زدم . ابتدا هتل باغ مشیرالممالک :

ورودی باغ مشیر الممالک

ورودی باغ مشیر الممالک

نمایی از یکی از رستورانهای باغ مشیر الممالک

نمایی از یکی از رستورانهای باغ مشیر الممالک

نمایی از یکی از رستورانهای باغ مشیر الممالک

نمایی از یکی از رستورانهای باغ مشیر الممالک

نمایی از محوطه باغ مشیر الممالک

نمایی از محوطه باغ مشیر الممالک

نمایی از محوطه باغ مشیر الممالک

نمایی از محوطه باغ مشیر الممالک

نمایی از داخل سالن های باغ مشیر الممالک

نمایی از داخل سالن های باغ مشیر الممالک

نمایی از داخل سالن های باغ مشیر الممالک

نمایی از داخل سالن های باغ مشیر الممالک

یزد ۴

باغ دولت آباد هم از دیگر اماکنی است که روز و شبی دیدنی دارد :

 

دیواره ورودی

دیواره ورودی

عمارت باغ دولت آباد یزد

عمارت باغ دولت آباد یزد

نمایی از داخل عمارت باغ دولت آباد یزد

نمایی از داخل عمارت باغ دولت آباد یزد

 

 

 

 

 

نمایی از حوض باغ دولت آباد یزد

نمایی از حوض باغ دولت آباد یزد

نمایی از پنجره های باغ دولت آباد یزد

نمایی از پنجره های باغ دولت آباد یزد

نمایی از گچ کاری داخل گنبد

نمایی از گچ کاری داخل گنبد

طلوع آفتاب بر بادگیر عمارت باغ دولت آباد

طلوع آفتاب بر بادگیر عمارت باغ دولت آباد

یزد ۳

رد پای هواپیما در میانه مناره های مسجد جامع یزد

رد پای هواپیما در میانه مناره های مسجد جامع یزد

 

اذان مغرب در مسجد جامع یزد

اذان مغرب در مسجد جامع یزدشامگاه مسجد جامع یزد

 

 

 

 

 

 

 

شامگاه مسجد جامع یزد

شامگاه مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

 

 

صحن مسجد جامع یزد

صحن مسجد جامع یزد

 

 

 

 

 

 

 

مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

یزد ۲

مسجد امیر چخماق یکی از اماکن دیدنی شهر است که هم روزهایی زیبا و هم شبهایی چشم نواز دارد :

 

مسجد امیر چخماق در شامگاهان

مسجد امیر چخماق در شامگاهانمسجد امیر چخماق در شامگاهان

 

مسجد امیر چخماق در شامگاهان

مسجد امیر چخماق در شامگاهان

 

مسجد امیر چخماق در عصرگاهان

مسجد امیر چخماق در عصرگاهان

 

مسجد امیر چخماق در عصرگاهان

مسجد امیر چخماق در عصرگاهان

 

مسجد امیر چخماق در صبح دم

مسجد امیر چخماق در صبح دم

 

مسجد امیر چخماق در صبح دم

مسجد امیر چخماق در صبح دم

یزد ۱

تصویر زردشت در آتشکده زرتشتیان یزد

تصویر زردشت در آتشکده زرتشتیان یزد

 

آتشکده زرتشتیان یزد

آتشکده زرتشتیان یزد

 

آتشکده زرتشتیان یزد

آتشکده زرتشتیان یزد

 

صفحه ای از کتاب اوستا با خط دین دبیره در آتشکده زرتشتیان یزد

صفحه ای از کتاب اوستا با خط دین دبیره در آتشکده زرتشتیان یزد