سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۵

و سرانجام می توان به حاشیه های این مراسم هم اشاره نمود:

۱- حضور مهندس دالکی و ساعت آفتابی وی


ادامه خواندن “سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۵”

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۴

شرکت کنندگان در نمایشگاه ساعتهای آفتابی هم به نمایش ساعتهای خود پرداخته بودند که دیدنی است :


ادامه خواندن “سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۴”

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۳

علاوه بر ساعتهای مچی و دیواری ، تعدادی از عکسها و ساعتهای موجود هم چنان استثنایی هستند که انسان را شوکه می نمایند :


ادامه خواندن “سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۳”

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۲

صدها ساعت در این موزه قرار دارد به شکلی که شما را هم از هر چی ساعت و زمان و مدیریت زمان است دلزده می کند و هم اینکه آنقدر مطلالب جالب دارد که شما را از زمان بیخبر مینماید :


ادامه خواندن “سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۲”

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۱

قرار بود انجمن نجوم آماتور برای انقلاب تابستانی برنامه گردشی دیدار از ساعتهای آفتابی شهر تهران برگزار نماید که متاسفانه مصادف شدن این بزنامه با رویدادهای اجتماعی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری موجب شد تا آن برنامه را لغو نمایند .

اما علاقمند بودم که اگر برنامه تمدید شد در آن شرکت نمایم .

دیروز محبت کردند و مرا با خبر نمودند که قرار است تا سومین دوره ساعتهای آفتابی در موزه ( تماشاگه ) زمان برگزار گردد.

بهانه ای خوب برای فرار از روزمرگی , دیدار از تماشاگه زمان و آشنایی با ساعتهای آفتابی .

در چند پست به این دیدار خواهم پرداخت :
ادامه خواندن “سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – ۱”