سفر به مشهد -1 – عزیمت

بعد از اجرای بخش کارآفرینی برنامه زنده ” سلام تهران ” ، برای عزیمت به شهر مشهد مقدس عازم فرودگاه شدم . دو سه سالی بود که نتوانسته بودم به […]