اصفهان ۶

چهل ستون
چهل ستون

 

 

 

 

 

درخت چند صد ساله در محوطه چهل ستون
درخت چند صد ساله در محوطه چهل ستون

 

 

 

 

 

 

فضای سبز در عمارت چهل ستون
فضای سبز در عمارت چهل ستون
وجود شمع موتور در حوض عمارت چهل ستون برای رفاه حال بازدید کنندگان محترم !
وجود شمع موتور در حوض عمارت چهل ستون برای رفاه حال بازدید کنندگان محترم !
نوشته یکی از اشیا موزه چهل ستون در کنار ...
نوشته یکی از اشیا موزه چهل ستون در کنار …
عمارت چهل ستون
عمارت چهل ستون

اصفهان ۵

عالی قاپو بخشی از میدان نقش جهان است. حتی اگر به دلایلی تعطیل باشد ، اما باز هم ابهت خود را به عنوان آپارتمانی چهارصد ساله دارد :

عالی قاپو در میدان نقش جهان
عالی قاپو در میدان نقش جهان عالی قاپو در میدان نقش جهان
عالی قاپو در میدان نقش جهان
عالی قاپو در میدان نقش جهان
عالی قاپو در میدان نقش جهان
عالی قاپو در میدان نقش جهان

اصفهان ۴

مسجد امام هم دیدنی است :

مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهانمسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهانمسجد امام در اصفهان
مرمت مسجد امام در اصفهان
مرمت مسجد امام در اصفهانمسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان

 

 

 

 

 

 

مسجد امام در اصفهان
مسجد امام در اصفهان

 

 

 

 

 

 

اصفهان ۳

نمی دانم چرا

اما

مسجد شیخ لطف اله را برای ۷-۸-۱۰ بار است که می بینم اما هنوز برایم جاذبه دارد

مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
باز شدن درب مسجد شیخ لطف الله برای بازدید کنندگان
باز شدن درب مسجد شیخ لطف الله برای بازدید کنندگان
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله

 

مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف اللهمسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله         مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله
مسجد شیخ لطف الله

اصفهان ۲

میدان نقش جهان هیچ وقت کنه شدنی نیست

 

میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
یخ زدگی حوض میدان نقش جهان
یخ زدگی حوض میدان نقش جهان
انتظار در میدان نقش جهان
انتظار در میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان

 

اصفهان ۱

برای برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه به شهر اصفهان رفتم. فرصتی بود تا بتوانم به عکاسی هم بپردازم :

طلوع خورشید بر زاینده رود
طلوع خورشید بر زاینده رود
سی و سه پل بر زاینده رود
سی و سه پل بر زاینده رود

روزی بر زاینده رود فواره ای وجود داشت که شبانگاه نورپردازی هم داشت

لوله کشی فواره زاینده رود
لوله کشی فواره زاینده رود
خوش سلیقگی باغبانان
خوش سلیقگی باغبانان
نظامنامه پارک
نظامنامه پارک
یخ زدگی
یخ زدگی
چشم انداز
چشم انداز
پرسپکتیو دیواره سی و سه پل
پرسپکتیو دیواره سی و سه پل
سبک بال بر فراز زاینده رود
سبک بال بر فراز زاینده رود
فقط پیاده رو است
فقط پیاده رو است
پلیس
پلیس