بایگانی دسته: کتاب Tool Navigator

کتاب Tool Navigator

۱۲۷ – پوشش(جایگذاری) منطبق

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوان رابط شریک نیز نامیده می شود. (ساختمان تیم (TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک پوشش جفت منطبق یک جفت یا مشارکت مربی – شاگرد را جست و جو کند. این یادگیری،وقتی هم مربیان و هم شاگردان انتخاب های اول و دوم خود را (از شرکاء) بین اسامی لیست شده در یک ماتریس نشان می دهند،به دست می آید. این ماتریس سرانجام با همه ی انتخاب ها برای نمایش گروهی از اسم های منطبق جایگذاری می شود. (پوشش داده می شود.)
ادامه‌ی خواندن

۱۲۶- نمودار آمادگی سازمانی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان جدول تشخیص قابلیت نیز نامیده می شود.(تغییر/اجرا(CI))

تعریف ابزاری:

نمودار آمادگی سازمانی به وسیله ی طراحی هیئت های گروهی تحقیق استفاده می شود برای رسیدگی به این مورد که آیا سازمان آماده و توانا در اجرای یک تلاش برای یک تغییر بزرگ است یا خیر. نمودار احتیاج به ارتباطات و تحلیل های آزاد دارد به منظور این که یک ابزار طراحی کارا باشد.
ادامه‌ی خواندن

۱۲۵ – نگاشت سازمانی: (نقشه برداری سازمانی)

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوانNIA نیز شناخته می شود.(ساختمان تیم(TB))

تعریف ابزاری:

تکنیک نگاشت سازمانی،ارتباطات تیم را با دیگر تیم ها یا واحدهای بازرگانی در داخل سازمان بازرسی می کند. یک نقشه،پیوندهای ارتباط و فراوانی(تکرار) و اهمیت فعل و انفعالات را به تصویر می کشد.
ادامه‌ی خواندن

۱۲۴- نمودار سازمانی

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت نمودار سازمانی سنتی نیز نامیده می شود.(برنامه ریزی/ارائه(PP))

تعریف ابزاری:

یک نمودار سازمانی به طور نوعی سلسله مراتب و گزارش ارتباطات واحدهای کارکردی و خطوط ارتباط و همکاری آنها را نشان می دهد. یک نمودار سازمانی برای تأمین کارمندان با یک درک مشترک از فعالیت های میان گروهی،کانال های ارتباطی و سطوح اختیارات در داخل سازمان،ایجاد شده است.
ادامه‌ی خواندن

۱۲۳- تحلیل فرصت

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

که تحت عنوان NIA نیز نامیده می شود.(انتخاب/ارزیابی((ES)

تعریف ابزاری:

تحلیل فرصت یک ابزار مؤثر برای یک تیم است به منظور ارزیابی یا انتخاب فرصت مقدم تر در میان چند فرصت.مانند فیلترینگ معیارها(ضوابط) فرصت های پیشرفت شناخته شده،در مقابل معیارهایی از قبیل اهمیت سازمانی،امکان اجرا و استفاده از عامل بالقوه در مقابل منابعی که احتیاج به یک انتخابیا ارزیابی بالا دارند،ارزیابی شده اند.
ادامه‌ی خواندن

۱۲۲- مشاهده

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

 

که تحت عنوان NIA نیز شناخته می شود.(جمع آوری اطلاعات (DC))

تعریف ابزاری:

تکنیک مشاهده ی یک روش مستقیم و همزمان(بلادرنگ)برای تعیین و جمع آوری حقایق و اطلاعاتی است که به طور جاری در یک کارگاه یا شغل داده شده موجود می باشد. مشاهدات و پاسخ های مصاحبه ها مرتباً یا به طور سیستماتیک در یک کاربرگ یا فرمی که مخصوصاً برای مستند سازی اطلاعات ایجاد شده است،ثبت می شوند. هیچ فرض یا احتمالی به وسیله ناظر در طول جمع آوری اطلاعات ایجاد نمی شود. مشاهدات اغلب به عنوان اطلاعات زمینه ای برای حل مشکل یا تلاش برای توسعه فرایند به کار می روند.
ادامه‌ی خواندن

۱۲۱- ماتریس هدف ها(OMAX)

کتاب Tool Navigator

ترجمه : مدینه شیری madinehshiry@yahoo.com

تعریف ابزاری:

ماتریس هف ها(OMAX) یک فرم گزارشی قدرت مند است که اجازه نظارت بر سرعت اجرای همه ی هدف های بیان شده در داخل حوزه ی مدیریت پروژه را می دهد. که در ابتدا توسط Felix, Riggs در سال ۱۹۸۳ معرفی شد و توسط S.L.Dockstader در سال ۱۹۸۷ اجرا شد.این ابزار می تواند به عنوان یک سند علمی برای گزارش یک وضعیت کار کند و یک مکانیسم امتیاز بندی و اندازه گیری را در هر زمانی،در عملکرد کلی ارائه می دهد.
ادامه‌ی خواندن

۷۲ – وسیله طرح نمودار

کتاب Tool Navigator

ترجمه امیر یزدانی metalllife@yahoo.com

 

تعریف ابزار:

 

ابزار طرح نمودار نشان دهندۀ , طبقۀ طرحها ساخت یا گردش خدمات ,جابجایی کارمندان ,وجود تنگناها , سیکلهای زمانی زائد و دیگر بی فایدگیهای موجود در داخل طرح است.این ابزار , تجهیزات یک طرح , فضای کاری و ذخیره سازی فضاهای مورد استفاده در تجزیه تحلیل جریان کار و بهبود فعالیتها را فراهم می کند.
ادامه‌ی خواندن

۵۷ – استراتژی جمع آوری داده

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف وسیله ( و یا ابزار )

 استراتژی جمع آوری داده شیوه ای را برای جمع آوری داده ( data ) فراهم می آورد که مقوم بر در طول و یا بعد از عمل دخالت سایر عناصر ، صورت می گیرد .

این استراتژی نیازها ، نمونه گیری ها و روش های ارزیابی سایر دیگر داده ها را درنظر می گیرد . ( آنها را شناسایی کرده و در قالب آمار توصیف می کند .

ادامه‌ی خواندن

۵۶- دوره زمانی فلوچارت

کتاب Tool Navigator

ترجمه : میرترابی mirtorabim@yahoo.com

توصیف ابزار ( تشریح ابزار )

دوره زمانی فلوچارت نمایانگر تمامی فعالیت ها است همچینن نشانگر زمان مورد نیاز ازآغاز تا انتهای این فرآیند باشد . هدف از استفاده از این ابزار مشخص نمودن فعالیت غیر ارزش افزوده است فعالیت یی نیز گهگاهها ، گروه های زیاد موجود در کار و تائیدیها و تاخیرها است . نمودارفلوچارت توسط یک تیم ( متخصص ) ساخته شده است که صاحب و مالک این فرآیند می باشند . شرکت کنندگان درک خوبی از فعالیتها داشته ، بنابراین کاملاً مناسب برای مجموعه تولیدی دوره زمانی این فرایند کلی می باشند .

ادامه‌ی خواندن