فهرست مطالب کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه. ۵

چرا باید تیم تشکیل دهیم ……………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. ۱۱

مراحل توسعه تیم …………………………………………………………………………………………..۱۲

مرحله اول : شکل گیری……………………………………………………………………………………۱۳

مرحله دوم : تلاطم …………………………………………………………………………………………۱۴

مرحله سوم : تعادل………………………………………………………………………………………….۱۵

مرحله چهارم : کارائی………………………………………………………………………………………۱۶

بازیکنان تیم ………………………………………………………………………………………………..۱۷

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….۱۸

کارکردن سبک ها با یکدیگر ……………………………………………………………………………….۲۳

داشتن یک چیز خوب بیش از حد……………………………………………………………………………۲۵

مدل ذهنی کار تیمی ………………………………………………………………………………………..۲۶

مهارت های کار تیمی ………………………………………………………………………………………۲۷

تصمیم گیری مشارکتی ……………………………………………………………………………………..۲۸

مصالحه در برابر اتفاق نظر………………………………………………………………………………..۳۰

مهارت های مدیریت جلسه …………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم: ابزار سازمانی.. ۳۳

تعیین نقش ها ………………………………………………………………………………………………۳۴

تعیین قوانین پایه …………………………………………………………………………………………..۳۷

دستور جلسه ……………………………………………………………………………………………….۳۹

خلاصه جلسه ………………………………………………………………………………………………۴۲

برنامه ریزی پروژه ………………………………………………………………………………………..۴۴

تحلیل فاصله ……………………………………………………………………………………………….۴۶

نمودار نتایج خاص …………………………………………………………………………………………۴۸

فصل چهارم: چارچوب حل مسئله. ۵۰

مراحل ۷گانه حل مساله ……………………………………………………………………………………..۵۱

فصل پنجم: ابزار تحلیل.. ۵۵

طوفان فکری ………………………………………………………………………………………………..۵۶

تمرین تیمی – طوفان فکری ………………………………………………………………………………….۵۸

نمودار وابستگی ……………………………………………………………………………………………..۵۹

تکنیک گروه اسمی …………………………………………………………………………………………..۶۰

نمودار فراوانی ………………………………………………………………………………………………۶۲

ترسیم روند نما ………………………………………………………………………………………………۶۳

نمودار روابط متقابل …………………………………………………………………………………………۶۴

تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………..۶۶

نمودار علت و معلولی ……………………………………………………………………………………….۶۹

فصل ششم: وقتی مسئلهای مطابق میل پیش نرفته. ۷۵

عملکرد نا مطلوب تیم ………………………………………………………………………………………..۷۶

قضاوت تیمی ………………………………………………………………………………………………..۷۸

عدم اعتماد …………………………………………………………………………………………………..۸۰

ترس از برخورد و تضاد……………………………………………………………………………………..۸۱

عدم تعهد …………………………………………………………………………………………………….۸۲

عدم مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………۸۳

عدم توجه به نتایج …………………………………………………………………………………………..۸۴

 

مقدمه نویسندگان کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه

هدف کتاب حاضر، تجهیز کردن شما با ابزاری است که می‌تواند به تیمتان کمک کند تا با موفقیت و سودمندی فعالیت کند. این روش‌ها به تیم شما کمک خواهند کرد تا اطلاعات را ساماندهی کرد، جلسات کارآمدی را سازماندهی و برگزار نمود و همکاری مفیدی بین اعضای تیم به وجود بیاورد.

اهداف:

پس از اینکه این کتاب را مطالعه نمودید و موارد ذکر شده در آن را برای تیم خود اجرا کردید، قادر خواهید بود:

  • اعضای تیم با خصوصیات متفاوت را شناسایی کنید و بفهمید چه دستاوردهایی می‌توانند برای تیم شما داشته باشند.
  • تیم جدیدی را با قوانین، نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص سازماندهی کنید.
  • جلسات تیمی ثمربخشی را مدیریت و سازماندهی کنید.
  • مدیریت زمان و پروژه را اجرایی کنید.
  • هفت مرحله‌ی حل مسئله را دنبال کنید.
  • روش‌های کمی و کیفی تحلیل بیشتری را برای حل مسائل خود به کار گیرید.
  • زمان و چگونگی استفاده از ابزارهای سازمانی و تحلیلی مناسب را بدانید.

استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

تالیف دکتر فرانسیس کندی و دکتر لیندا نیلسون

ترجمه :دکتر رامبد باران دوست و سید محمدتقی آرام فر

مقدمه مترجمین

مقدمه نویسندگان

فهرست مطالب

مقدمه مترجمین کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه مترجمین

عملاً امروز نمی‌توان کسب و کاری را مشاهده نمود که بدون بهره‌گیری از تیم‌ها بتواند کار خود را به خوبی به پیش برد. حتی عده ای معتقدند که اگر کسی تنها هم کار کند، در حال کار با تیمی است. در این شرایط، محیط مطالعاتی مدیریت در ایران همچنان از کمبود منابع مطالعاتی حوزه کار تیمی رنج می‌برد. معدود کتب منتشره نیز نتوانسته‌اند به جبران این کمبود نائل آیند.

مترجمین در راستای تامین احتیاجات عملیاتی دانشجویان رشته‌های مدیریت که آموزه های تئوری چندی در این زمینه را در دروس مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی و نیز مدیریت منابع انسانی آموخته‌اند، در کنار مدیران صنایع، پر‌کردن این کمبود را ضروری می‌دانستند.

امید است کتاب حاضر در کنار مجموعه اقداماتی که در راستای توسعه کار تیمی در جامعه به صورت برگزاری همایش ملی، مجموعه پوستر ها، کتب و پایان‌نامه‌های کار تیمی انجام پذیرفته‌اند،گامی در راستای تامین منابع مطالعاتی این حوزه مهم و بین رشته ای باشد.

معرفی کتاب

خرید کتاب کارتیمی

قیمت کتاب کار تیمی

خرید قیمت کتاب

( تومان )

هزینه حمل به کلیه نقاط ( تومان ) قیمت نهایی

( تومان )

یک تا ۲۰ جلد ۰۰۰ر۱۰ تومان ۰۰۰ر۲۵ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل
۲۱ تا ۵۰ جلد ۵۰۰ر۸ ۰۰۰ر۳۰ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل
بالای ۵۰ جلد ۰۰۰ر۸ ۰۰۰ر۴۰ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل

زمان تحویل در تهران : حداکثر ۲۴ ساعت بعد از تصفیه مالی

زمان تحویل در شهرستان ها : حداکثر ۷۲ ساعت بعد از تصفیه مالی

سفارش از طریق آیدی تلگرامی زیر :

@DrBarandoust

کتاب کار تیمی

کتاب کار تیمی

تالیف دکتر رامبد باران دوست و دکتر علی نوبری تبریزی

مقدمه مولفین

فهرست کتاب

روش خرید کتاب

photo_2017-02-18_09-53-03