بایگانی دسته: کتاب الکترونیک

کتاب الکترونیک Working Together in Children’s Services

معرفی کتاب

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

51g-O7zTDoL__SX331_BO1,204,203,200_

 

کتاب الکترونیک Achieving software quality through teamwork

معرفی کتاب

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

413GRRDN9ZL__SY344_BO1,204,203,200_