درگذشت استیو جابز

رامبد باران دوست خبر درگذشت استیو جابز را در هنگام ضبط برنامه رادیویی ام ( تدبیر) دریافت کردم و ابتدا اندیشیدم که شوخی ساده است در پی استعفای وی. اندکی […]

فهرست ها

فهرست دانشگاههای جهان ورود به دانشگاههاي آمريكا Entering US Universities رتبه بندي دانشگاههاي جهان Ranking universities in the world آدرس الکترونیکی پارکهای علوم و فناوری Science and Technology Parks رتبه […]