فهرست مطالب کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

فهرست مطالب بخش اول: مقدمه. 5 چرا باید تیم تشکیل دهیم ……………………………………………………………………………………..6 فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. 11 مراحل توسعه تیم …………………………………………………………………………………………..12 مرحله اول : شکل گیری……………………………………………………………………………………13 مرحله دوم […]

پوستر 453 کار تیمی

به‌طورکلی اعضای یک تیم باید دارای سه دسته از مهارت‌های مكمل، شامل (مهارت‌های وظیفه‌ای يا داشتن مهارت‌های فني خاص مطابق با نقش)، (مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری) و (مهارت‌های انساني […]

پوستر 452 کارتیمی

فوریت موجب می شود بین افراد حس کار گروهی پدید آید. جان کاتر و دان کوهن « هشت خوان تحول » دکتر محمد ابراهیم محجوب ، فرا ، اول 1384 […]

پوستر 450 کار تیمی

دکتر رامبد باران دوست : مطالعات بین المللی در سالهای 1970، 1990و 2005 حاکی از آن است که شاخص میل به کار جمعی در ایرانیان ، بالا است .  

پوستر 449 کارتیمی

آدم ها با هم کار می کنند، چه با هم کار کنند و چه به تنهایی. ویراستاران مجله فورچون « رازهای بزرگی » فضل اله امینی ، فرا ، دوم، […]