بایگانی دسته: مدیریت سفر

مدیریت سفر ۱- مسافران و همسفران

شاید یکی از مفصل ترین نوشته ها در باب سفر ، این نوشته باشد که پا را فراتر از سفر به یک مقصد خاص می گذارد و نگاهی جامع خواهد داشت به سفر و مدیریت آن .

از دید نویسنده ، مدیریت سفر ناظر بر چند موضوع است که باید جداگانه به آنها اشاره نمود:

  1. مسافران و همسفران

انتخاب همسفران یکی از موضوعات مهم در سفر محسوب می گردد . هر کس با هدفی خاص که در ذهن خود دارد به سفر مبادرت می نماید و یقینا هیچ دونفری را نمی توان یافت که هدفی مشترک داشته باشند . حتی اگر هدف آنان در لفظ تشابه داشته باشد در معنا متفاوت است . می پرسید یعنی چه ؟

شاید دونفر پیدا شوند که می گوید می رویم سفر برای استراحت . این تشابه لفظی است . اما آیا استراحت در ذهن هر دو یک معنا را می دهد . قطعا نه . یکی استراحت را معادل سکوت و آرامش می داند ، حضور در محیط طبیت و استفاده از مناظر و چشم اندازهای بدیع خدادادی و دیگری استراحت را دوری از محیط کار .

اولی مایل است برای استراحت به بیرون شهر برود و دیگری برایش چندان تفاوتی نمی کند ، همین که درگیر کار نباشد استراحت است .

 وای به حال مسافرانی که اهداف متعدد و گاه متناقض داشته باشند که در این حالت سفر به کام همه با زهر مار تفاوت نخواهد نمود. یکی می خواهد بایستد و ویترین گردی کند و دیگری می خواهد طبیعت بینی نماید و دیگری آثار باستانی و چهارمی سینما و …

در این بین چه می شود؟

افراد با توجه به توان و قدرتشان در جمع به تصمیم سازی و تمیم گیری می پردازند و زشت ترین تصمیم گروهی آن است که هر کسی به کار خود مشغول شود ( انچه که در عمل گاه مشاهده می شود که می گوئیم ما چنین می کنیم هر که نمی خواهد برود و کار خودش را بکند ) . در این بازی زشت و سبک سرانه گروهی ، خودخواهی ، دیکتاتوری ، قدرت طلبی و خودبزرگ بینی افراد نمود عینی می یابد .

 از دیگر نکات مهم در در انتخاب همسفران ، توان جسمی آنان در سفر است . مسافرت با افراد بیمار یا کم توان برای سایرین عذاب آور و ملالت بخش است . اگر کسی نا توان از حرکت با سرعت سایرین است ، در این شرایط سرعتش را به همه تحمیل می کند . در نتیجه اگر می شد در فرصت سه ساعت به دیدن پنج نقطه نائل شد حالا با تحمل ” فرصت از دست رفته ” باید به سه نقطه سر بزنید و تازه شنوای آه و ناله همسفر ناتوان هم باشید . و …

 خصوصیات متناقض روحی و رفتاری افراد را هم به این گفتار بیافزائید . افراد خودخواه یا دیکتاتوری که به دیگران نظرات خود را تحمیل می کنند . اگر آنان خواستند باید بقیه هم گشنه شوند ، اگر آنان خواستند باید بقیه هم تشنه شوند ، اگر آنان خواستند…

 سفر این گروه از افراد با سفر به جهنم زیاد تفاوتی نمی کند . معمولا هم بیشترین فشار به کسی ( کسانی ) وارد می شود که به دلیل احترامی که برای دیگران قائل هستند سکوت می کنند و نظاره .

همچنین :

 مدیریت سفر ۲-برنامه ریزی سفر

مدیریت سفر۳- ضایعات سفر

سفر به مالزی ۴۸- چک لیست سفر

 شاید گنجاندن این مطلب در سفر مالزی کمی زائد باشد اما به هر حال در تمامی سفر ها می توان با استفاده از این چک لیست به جمع کردن وسایل پرداخت . اگر شما هم چیزی فکر می کنید از قلم افتاده یادآوری نمائید :

ادامه‌ی خواندن