هدایت و نظارت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی – رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری-زهرامهدوی – زمستان ۹۳ – دانشگاه آزاد اسلامی –واحد نراق

۲-راهنمایی تحقیق با عنوان “تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵ “احمدرضا شفیعی – پاییز ۱۳۹۴ – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۳- راهنمایی تحقیق با عنوان ” بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع ۴۵ روزه از خرمشهر “- محمد علی عامری – زمستان ۱۳۹۴ – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) –معصومه معصومی –زمستان ۱۳۹۴- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قم

۵راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت اجرایی – بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور – محمدصادق فرج اللهی – تابستان ۱۳۹۵- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی

۶- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هیوا) – حمید زندی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۷- پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی /بازاریابی – تأثیر پذیرش مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی موسسه مالی و اعتباری نور) – رضا انسان‌دوست – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۸- داوری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – سنجش میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه – محمود داودی فر – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۹- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – ارائه مدل تاثیر گذاری نمایشگاه ها در توسعه کارآفرینی – مریم مرادی رنانی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۱۰ – داوری پایان نامه کارشناسی ارشد  – سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران -امین ایرج -پاییز ۱۳۹۵-واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۱- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف پذیری سازمان ( مورد مطالعه : بیمه ایران ) – مونا سادات نوربخش – ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۱۲ – راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری – تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)– عبدالرضا کریمی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد الکترونیکی

۱۳- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران – محمد امیرلو – تابستان ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

۱۴- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی / مدیریت مالی دولتی- تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – اصغر عفت پناه – تابستان ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

۱۵- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی – تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری – محمدرضا براتی – تابستان ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

۱۶- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی / بازاریابی – شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران) – غلامرضا امیدی نیا – تابستان ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

۱۷- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران – امین ایرج – پاییز ۱۳۹۵- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۸- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – بازاریابی- تعیین اثر گروه های اجتماعی و بر چسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید ( مورد مطالعه : عرضه محصولات در فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار ) – پردیس ذوالفقاری – تابستان ۱۳۹۶- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

۱۹- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری – نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست) – محدثه ملک پور – تابستان ۱۳۹۶- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

۲۰- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش روش ها و تشکیلات – شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه ۲۰ تهران از منظر دانش آموزان – معصومه صفری دانالو – مهر ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

۲۱- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش بازاریابی- رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی – مرجان کردبچه – شهریور ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

۲۲- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش بازاریابی- بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران ) – رامین محسنی – شهریور ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

۲۳- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری – سنجش تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با رویکرد بهبود خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۲ تهران ) – سعید الهویی  – شهریور ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

۲۴- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی – تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدهادی میرزائی -شهریور ۱۳۹۶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

۲۵- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل کلیدی زنجیره تامین سرد در صنعت داروسازی با رویکرد شبکه ی بیزین – بهنوش مرادی – شهریور ۱۳۹۶- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۲۶- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ – سعیده موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

۲۷- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تبیین مدل حداکثرسازی راندمان سیستمهای تولید با استفاده از عملکرد تیم کاری انسان – رباتمهدی منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

۲۸- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / تحقیق در عملیات – یک روش ترکیبی با روش شناسی SWARA و GRA اصلاح شده جهت انتخاب تأمین کننده در محیط چابک (مطالعه موردی: گروه صنعتی پاکشو) – محمد صافی پیرلوجه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۲۹- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- ارائه مدل ریاضی چند هدفه قیمت گذاری پویا برای محصولات مرجوعی در زنجیره تامین معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک – جمشید محمدصالحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۳۰- داوری پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت / مدیریت شهری – نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانسهای هواپیمایی شهر تهران) – غلامرضا پور ابراهیمواحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۳۱- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت – تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان شرکت ارتباطات سیار – سیدرضا زرتاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

۳۲ – پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / مدیریت مالی – تعیین ارتباط میان اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – معصومه صمیمی ممان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

۳۳-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – تعیین بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران)– بابک اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

۳۴ – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تبیین مدل حداکثرسازی راندمان سیستمهای تولید با استفاده از عملکرد تیم کاری انسان – رباتمهدی منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

۳۵ – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وریتبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)عبدالرضا کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی