هدایت و نظارت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی – رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری-زهرامهدوی – زمستان ۹۳ – دانشگاه آزاد اسلامی –واحد نراق

۲-راهنمایی تحقیق با عنوان “تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵ “احمدرضا شفیعی – پاییز ۱۳۹۴ – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۳- راهنمایی تحقیق با عنوان ” بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع ۴۵ روزه از خرمشهر “- محمد علی عامری – زمستان ۱۳۹۴ – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) –معصومه معصومی –زمستان ۱۳۹۴- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قم

۵راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت اجرایی – بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور – محمدصادق فرج اللهی – تابستان ۱۳۹۵- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی

۶- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هیوا) – حمید زندی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۷- پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی /بازاریابی – تأثیر پذیرش مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی موسسه مالی و اعتباری نور) – رضا انسان‌دوست – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۸- داوری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – سنجش میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه – محمود داودی فر – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۹- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – ارائه مدل تاثیر گذاری نمایشگاه ها در توسعه کارآفرینی – مریم مرادی رنانی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۱۰ – داوری پایان نامه کارشناسی ارشد  – سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران -امین ایرج -پاییز ۱۳۹۵-واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

۱۱- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف پذیری سازمان ( مورد مطالعه : بیمه ایران ) – مونا سادات نوربخش – ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

۱۲ – راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری – تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)– عبدالرضا کریمی – تابستان ۱۳۹۵ – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد الکترونیکی