تولید بدون کارخانه ۴

خرسندم که مجموعه نوشتار تولید بدون کارخانه تبدیل به تعاملی فکری برای من با خوانندگان بزرگوارم شده است . دوست عزیزم جناب پارسا در پی تولید بدون کارخانه ۳ دیدگاه های خود را این چنین باز تر تشریح نمودند:

“جناب آقای دکتر باران دوست،
با سلام
اولا عارضم که ظاهرا تولید بدون کارخانه را نمیتوان شیوه نوین کسب و کار در دنیا نامید، اینرا حضرتعالی که دکترای مدیریت دارید بهتر از هر کس دیگری میدانید.
ثانیا به نظر حقیر باید و باید بتوانیم بر اساس مزیت رقابتی برنامه ریزی کنیم ولی سوال من از شما این است که کدام فرهیخته ای تا کنون به این سوال جواب درست داده است، واقعا آیا شما از خود سوال کرده اید مزیت نسبی، رفابتی، تکنولوژیک و … کشور ما چیست و چرا؟
سن بنده ۳۰ سال قبل امارات را نمیتواند به خاطر بیاورد (شما را نمیدانم)… ما ایرانیها (ی فرهیخته) عادت کرده ایم، ژاپن، کره، مالزی و … را همیشه یاد کنیم تا ذهن بیمار خود را با ایده آلهای آنها، کار و تلاششان، علم آموزی و دانششان،…قدری التیام دهیم…اما فراموش کرده ایم که:
“سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب این سوال منفی است…دلیل آن روشن است…ما همایش برگزار میکنیم و خود را فرهیخته میدانیم و کارگر خط تولید را آدمی میدانیم که به سفره ما محتاج است و این ما هستیم که باید با سواد ناداشته مان باید او را ارتقا دهیم… آنها خود را کارگر خط تولید میدانند و
فرهیختگی را در ایجاد کار و ثروت میدانند… با آرزوی توفیق “

اشاره می کنم که :

خرسندم که مجموعه نوشتار تولید بدون کارخانه تبدیل به تعاملی فکری برای من با خوانندگان بزرگوارم شده است . دوست عزیزم جناب پارسا در پی تولید بدون کارخانه ۳ دیدگاه های خود را این چنین باز تر تشریح نمودند:

“جناب آقای دکتر باران دوست،
با سلام
اولا عارضم که ظاهرا تولید بدون کارخانه را نمیتوان شیوه نوین کسب و کار در دنیا نامید، اینرا حضرتعالی که دکترای مدیریت دارید بهتر از هر کس دیگری میدانید.
ثانیا به نظر حقیر باید و باید بتوانیم بر اساس مزیت رقابتی برنامه ریزی کنیم ولی سوال من از شما این است که کدام فرهیخته ای تا کنون به این سوال جواب درست داده است، واقعا آیا شما از خود سوال کرده اید مزیت نسبی، رفابتی، تکنولوژیک و … کشور ما چیست و چرا؟
سن بنده ۳۰ سال قبل امارات را نمیتواند به خاطر بیاورد (شما را نمیدانم)… ما ایرانیها (ی فرهیخته) عادت کرده ایم، ژاپن، کره، مالزی و … را همیشه یاد کنیم تا ذهن بیمار خود را با ایده آلهای آنها، کار و تلاششان، علم آموزی و دانششان،…قدری التیام دهیم…اما فراموش کرده ایم که:
“سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب این سوال منفی است…دلیل آن روشن است…ما همایش برگزار میکنیم و خود را فرهیخته میدانیم و کارگر خط تولید را آدمی میدانیم که به سفره ما محتاج است و این ما هستیم که باید با سواد ناداشته مان باید او را ارتقا دهیم… آنها خود را کارگر خط تولید میدانند و
فرهیختگی را در ایجاد کار و ثروت میدانند… با آرزوی توفیق “

اشاره می کنم که :

جناب پارسای عزیز

تاکیدی بر اینکه نوین است یا نه ندارم . اما آنچه تا کنون مدون و مستند نشده است را به دشواری می توان مسبوق به سابقه دانست . کمی مرور ادبیات علمی و کتابهای موجود در دنیا شاید راهگشای درک ” نوین ” باشد . مرور بفرمائید و ببینید که چه تعداد کتاب – مقاله – سخنرانی و … در مورد تولید بدون کارخانه در دنیا و ایران داریم و یافته های خود را با موضوعی دیگر مانند شش سیگما مقایسه فرمائید. یقینا تعداد تلاشهایی که در مورد شش سیگما شده است بیش از تولید بدون کارخانه است . جامعه دانشگاهی نمی تواند بر پایه روشهای غیر علمی اظهار نظر کند . یقینا جنابعالی هم اگر چنین مواردی مانند تولید بدون کارخانه را قبلا مشاهده نموده اید اگر در جایی بخواهید بیان نمائید یا در مقاله ای متذکر شوید باید آن را با استفاده از شیوه های علمی بکار ببرید در غیر این صورت به صورت یک مشاهده یا یک خاطره از آن یاد می کنید . جامعه علمی شنونده هم همین برداشت را از مشاهده و خاطره شما خواهد داشت . مگر اینکه در موردش بتوانیم کمی نگاه پوزیتیویستی بیابیم و فرضیه بسازیم و در جامعه ای آماری بررسی کنیم و … .

خوشحالم که دیدگاه هر دو نفر ما در مورد استفاده از مزیت رقابتی یکسان است . سئوال شما در مورد تحلیل مزیت رقابتی و شناسایی آن خیلی هم بی پاسخ نیست . تلاشهای متععدی در ایران صورت گرفته است . مانند کارهایی که دکتر نیلی در دانشگاه شریف انجام دادند . کارهایی که در انجمن ندیران صنایع ایران انجام شد . تجاربی که کنفدراسیون صنعت ایران و تیم آقایان بهشتی و خلیلی عراقی و .. انجام دادند . بنده هم افتخار مشارکت در بعضی از مزیت یابیهای رقابتی در بعضی از صنایع در غالب برنامه ریزی های استراتژیک در سطح ملی را داشته ام .

پس کشور خیلی در این زمینه فقیر نسیت . اما دوفقر در کنار این اقدامات وجود دارم که اگر بر آنها تاکید می کردید صددرصد یا شما همراه می شدم .

ما خیلی در شنیدن نظرات دیگر کارزشناسان و درک صحیح آن نظرات درست عمل نمی کنیم و ثانیا دیدگاههای کارشناسی متخصصانمان را خیلی در تصمیم گیریهای مدیریتی مد نظر قرار نمی دهیم .

مطلب شما ” سئوالی که وجود دارد اینکه ایا نباید به این بیاندیشیم که اگر ایران خودرو ی ما همزمان با هیوندا یا قبل از تویوتا ایجاد شده چرا آنان در صدر هستند و ایران خودرو در کف؟ آیا به دلیل توجه به شیوه های نوین تولید – توجه به آموزش های جدید – توجه به مزیتهای رقابتی و تغییر ناتوانیهایشان نیست؟”دوست من، جواب این سوال منفی است…دلیل آن روشن است…ما همایش برگزار میکنیم و خود را فرهیخته میدانیم و کارگر خط تولید را آدمی میدانیم که به سفره ما محتاج است و این ما هستیم که باید با سواد ناداشته مان باید او را ارتقا دهیم… آنها خود را کارگر خط تولید میدانند و
فرهیختگی را در ایجاد کار و ثروت میدانند ”

خیلی با دیدگاه من تفاوت نمی کند . من هم معتقدم که کمتر عمل می کنیم و بیشتر به سمینارهای سمیناهاری می پردازیم . اما از فرمایشات شما هم استنباط می کنم که شما هم به فقر آموزش تاکید دارید که من هم اشاره کردم .

آنها آموختند که باید نگرششان نسبت به مدیریت – کارکنان – بهره وری – تولید – روش اندیشیدن و … را تغییر دهند و در این زمینه هم تلاش کردند و آموختند . دستاورد آموخته هایشان هم برایمان روشن است .

هم من و هم جنابعالی و یقینا بسیاری دیگر از دل سوختگان این کشور معتقدیم که آموزشهای لازم را ندادیم و آنچه به عنوان آموزش ارائه شده آموزش نبوده است بلکه وقت گذرانی بوده است .

من آماده ام در زمینه تغییر روشهای آموزشی – انتخاب موضوعاتی که باید بیاموزیم و … هر کمکی که از دستم بر بیاید برای این کشور انجام دهم .

سایر نوشته ها :

سمینار تخصصی آشنایی با مفاهیم و مبانی تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه ۲

تولید بدون کارخانه ۳

تولید بدون کارخانه ۵

تولید بدون کارخانه ۶

1 فکر می‌کنند “تولید بدون کارخانه ۴

  1. كيان پارسا

    جناب دکتر باران دوست،
    با سلام
    از حسن نظر شما نسبت به مطالعه نظراتم سپاسگزارم. سوالی که از شما دارم این است از بین تمامی تکنیکها و احتمالا تکنولوژی هایی که (فقط) در کارخانه های خودروسازی در حوزه تولید و مدیریتاستفاده شده و می شود، چند مورد احتمالا مستند شده است؟ می فرمایید شش سیگما ولی جناب دکتر، قدری برای من جهان سومی، سخت است که قبول کنم همان شش سیگمایی که در آن طرف دنبا در عمل استفاده می شود و من در آخرین منابع و کتاب ها آن هم از طریق رسانه ای مثل اینترنت، از حضورش مطلع می شوم را بتوانم در عمل پیاده کنم، بنده هیچ مشکلی با برگزاری این کنفرانسها و کارگاه ها و دوره ها ندارم فقط ای کاش می توانستیم قدری خوب بخوانیم، خوب ببینیم و مهمتر خوب بفهمیم تا شاید بتوانیم خوب به کارگیریم، نمیدانم چند نفر در این کشور همین شش سیگما را فهمیده اند، مزیت رقابتی را فهمیده اند و … و الا اجرا پیشکش همه دولتمردان، اتفاقا اول از همه خطاب حقیر با همین مجموعه فرهیخته دانشکاهی است… که چه ها که نکرده اند…مقایسه کنید با جامعه فرهیخته دانشکاهی چین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.