کار اثربخش

 

این هفته کتاب جدیدی با عنوان کار اثربخش به دستم رسید که تورق سریع آن نشان داد کتابی جالب است که باید با دقت آن را خواند و به دیگران هم معرفی نمود . اطلاعات بیشتر را از لینک زیر ببینید :

http://bekhan.com/main/index.php?page=30&bi=1110243

 

1 thought on “کار اثربخش”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *