مدیریت صنعتی تولدت مبارک

تولد نشریه مدیریت صنعتی ( که به نظرم اولین نشریه با این عنوان در کشور است ) را به همه دست اندرکاران آن تبریک عرض نموده توفیق روز افزونشان را از خداوند متعال مسالت می نمایم .

 

صاحب امتیاز این نشریه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و می توانید با شماره ۸۸۰۰۶۳۵۵ یا ۶۱۱۱۷۶۳۷ در مورد دریافت آن تماس بگیرید ( متاسفانه پورسانتی هم بابت این تبلیغ به من نمی دهند (:-   )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *