کارتیمی در کارآفرینی

پیشتر گزارش حضور در دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی که در آن سخنرانی با عنوان ”  کارتیمی در کارآفرینی  ” داشتم  را به اطلاعتان رساندم .

حال با خبر شدم که رایدو اقتصاد در راستای توسعه علمی کشور و در اختیار قرار دادن سخنرانی های علمی ،‌آن سخنرانی را منتشر و پخش نمود.

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *