پوستر ۲۷۰ کار تیمی

دکتر باران دوست :

نمی توانید با چند کلاس آموزشی ، کارکنانی تیم محور خلق کنید. برای داشتن تیمی کارآمد و موثر باید « تیم بسازید» .

team work-270

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *