پوستر ۲۴۶ کار تیمی

برای ژاپنی ها مهم نیست که فلان کالای صادراتی در کدام موسسه تولیدی ژاپنی ساخته شده است، بلکه مهم آن است که در ژاپن تولید شده باشد.

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۳۱-۳۲

team work-246

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *