پوستر ۲۴۳ کار تیمی

ژاپن به احتمال بسیار، تنها کشور بزرگ عالم است که تقریبا همه اهالی آن، از مدیران و کارگران و مصرف کنندگان گرفته تا خانواده ها ، توفیق هر تلاش و موفقیت هر موسسه ای را به منزله موفقیت خود می دانند و پیروزی هر موسسه به منزله پیروزی تمام ملت و در عین حال پیروزی شخصی آن ها است .

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۳۲

team work243

1 thought on “پوستر ۲۴۳ کار تیمی”

  1. ژاپن را کشور آفتاب تابان دانند نه از جهت جبر جغرافیایی و نه از لحاظ ترکیب تصویری پرچم پرمفهوم این کشور بلکه بلکه از لحاظ فرهنگ غنی آن که شعور مردمش را همچون خورشید می دانند که موفقیت را فقط و فقط در انعکاس تابش های گروهی و تیمی تعریف نموده و فرقی نمی کند خوب یا بد، سیاه یا سفید، زن یا مرد، سامورایی یا غیر سامورایی ؛ بلکه فقط و فقط باید کارا باشند و بهره ور … نگرش تیمی داشتن و تیمی رفتارکردن و تیمی کارکردن نه صرفا یک تصور یا یک شعار بلکه یک اندیشه نهادینه شده در زیر پوست جوهره فرهنگی مردم پرتلاش ژاپن می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *