پوستر ۱۹۶ کار تیمی

جمع گرایان در تیم ها و وضعیت های کار تیمی از سطح همکاری بیشتری نسبت به فردگرایان برخوردارند.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *