پوستر ۱۹۰ کار تیمی

کار تیمی بسته ای منسجم و یکپارچه مشتمل بر اجزاء و عناصر ساختاری، رفتاری و فرهنگی است.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

1 دیدگاه برای “پوستر ۱۹۰ کار تیمی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *