پوستر ۱۷۶ کار تیمی

آموزش کارکنان درباره اینکه چگونه به طور مؤثر در تیم ها عمل کنند و به عبارت دیگر از رفتارهای تیمی مؤثر برخوردار باشند، از ملاحظات اساسی در توسعه و ترویج کار تیمی است.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

 

جملات کار تیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *