پذیرش و انتشار مقاله علمی پژوهشی کارتیمی

مقاله علمی پژوهشی “‌تبیین سلسله مراتبی اصول کارتیمی در شرکت توسعه صنایع خودرو(‌ایدکو) “‌ به سرپرستی دکتر باران دوست در کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ پذیرفته و چاپ گردید.

خلاصه مقاله  :‌  Dr.barandoust

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *