منابع فارسی

فهرست پایان نامه های دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی

ایران داک

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی 

سیستم نشریات دانشگاه اصفهان

مجلات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهش های مدیریت منابع انسانی

پژوهشهای مدیریت عمومی

پژوهش های مدیریت در ایران

پایگاه مجلات تخصصی نور

Scientific Information Database=SID

بانک اطلاعات نشریات کشور

فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

فهرست نشریات معتبر

سامانه ارزیابی نشریات علمی