فهرست کارگاه ها و دوره آموزشی برگزار شده

به روز شده در تاریخ ۲/۱۱/۹۰

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

شهر برگزاری

موسسه متقاضی

۱

رفتار سازمانی

۱۹/۸/۷۹

تهران

شرکت بوتان

۲

مبانی روشهای آموزش

۲۹/۱/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۳

مبانی روشهای آموزش

۵/۲/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۴

بایگانی استاندارد

۱۲/۲/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۵

بایگانی استاندارد

۲۳/۳/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۶

مبانی تحلیل رفتاری

۱۴/۴/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۷

بایگانی استاندارد

۱/۵/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۸

مبانی روانشناسی

۲۸/۹/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۹

مبانی رفتار سازمانی

۲۷/۱۰/۸۰

تهران

شرکت بوتان

۱۰

فنون رفتار گروهی

۱/۳/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۱

مدیریت زمان

۶/۴/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۲

مبانی مدیریت زمان

۲۶ و ۲۷/۴/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۳

مبانی مدیریت زمان

۱۷/۵/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۴

بایگانی استاندارد

۲۳/۵/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۵

فنون رفتار گروهی

۶/۶/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۶

بایگانی استاندارد

۱۴/۶/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۷

مبانی جداول زمانی

۱۴/۶/۸۱

تهران

شرکت بوتان

۱۸

مدیریت رفتار سازمانی

۱۳۸۱

مشهد

برق منطقه ایی هرمزگان

۱۹

کارگاه آموزشی تربیت مربی

۱۷ لغایت ۱۹ آبان ۱۳۸۲

اراک

شرکت هپکو

۲۰

مدیریت منابع انسانی فنی

۱۸ و ۱۹ دی ۱۳۸۲

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۲۱

مدیریت منابع انسانی فنی

۲۴ و ۲۵ تیر   ۱۳۸۳

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۲۲

فرایند گذار از مدیریت به رهبری

۲۷/۷/۸۳

آغاجاری

مناطق نفت خیز جنوب

۲۳

فرایند گذار از مدیریت به رهبری

۲۸/۷/۸۳

اهواز

مناطق نفت خیز جنوب

۲۴

آشنایی با مدل تعالی سازمانی   (EFQM)

۱۱/۸/۸۳

اهواز

گروه صنعتی ملی فولاد ایران

۲۵

مدیریت استراتژیک و نقش آن در رهبری واحدهای دانشگاهی

۱۶/۹/۸۳

واحد شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶

کارگاه آموزشی کنترل استرس

۲۳/۹/۸۳

جزیره سیری

شرکت نفت فلات قاره

۲۷

کارگاه آموزشی ارتباطات   مؤثر

۲۴ و ۲۵/۹/۸۳

جزیره سیری

شرکت نفت فلات قاره

۲۸

کارگاه آموزشی بهداشت روانی

۱ و ۲ دی ۱۳۸۳

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۲۹

کارگاه آموزشی کنترل استرس

۶/۱۰/۸۳

جزیره لاوان

شرکت نفت فلات قاره

۳۰

کارگاه آموزشی ارتباطات   مؤثر

۷ و ۸/۱۰/۸۳

جزیره لاوان

شرکت نفت فلات قاره

۳۱

تکنیکهای کارایی و اثربخشی سازمانی

۲۴ دی ۱۳۸۳

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۳۲

مدیریت امور اداری و کارگزینی

۱۲ و ۱۳ بهمن   ۱۳۸۳)

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۳۳

کارگاه آموزشی روش جمع آوری   اطلاعات و نمودارهای آماری

۲۵ و ۲۶ بهمن   ۱۳۸۳

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۳۴

TEAM WORKING

‌۱۱/۳/۱۳۸۴

واحد شهر ری

انجمن علمی مدیریت،   دانشگاه آزاد اسلامی

۳۵

۵S

۱۸/۸/۱۳۸۴

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۳۶

سازماندهی

۲۴/۸/۱۳۸۴

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۳۷

مهارتهای ارتباطی مدیران

۲۵/۸/۸۴

تهران

انجمن مدیریت   ایران و شرکت تحقیقات و توسعه نرم افزار

۳۸

مدیریت   عملکرد

۱۴ و ۱۵/۹/۱۳۸۴

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۳۹

مدیریت منابع انسانی

۱۴ و ۱۵/۹/۱۳۸۴

زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴۰

الگوبرداری سیستماتیک با رویکردی به EFQM

۲۱ و ۲۲/۹/۸۴

بندرعباس

شرکت پالایش گار سرخون و قشم

۴۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۱۸/۱۰/۸۴

تهران

انجمن مدیریت ایران

۴۲

مدیریت امور اداری و کارگزینی

۱۰ و ۱۱ بهمن   ۱۳۸۴

تهران

موسسه کاوشگران فن آور

۴۳

تفکر و مدیریت استراتژیک

‌۱۷/۱۰/۸۴

واحد شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴

۵S

۱۶ بهمن ۸۴

تهران

انجمن مدیریت ایران

۴۵

مدیریت منابع انسانی

۱۰ خرداد ۱۳۸۵

سازمان تامین اجتماعی   زنجان

انجمن مدیریت ایران

۴۶

چالشهای پیش روی تصمیم گیری مدیران

۲۱/۳/۸۵

تهران

انجمن مدیریت ایران

۴۷

کارگروهی

۳۰/۳/۸۵

اهواز

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

۴۸

بهره وری   نیروی انسانی

۱۱ و ۱۲ مرداد   ۸۵

اصفهان

مهندسین مشاور به آفرید

۴۹

اصول برنامه   ریزی

۲۹ و ۳۰ مرداد   ۸۵

اهواز

مجتمع فولاد خوزستان

۵۰

توسعه منابع انسانی

۹/۶/۸۵

هتل کاجره دیزین

کارخانجات تولیدی تهران

۵۱

بهره وری   نیروی انسانی

۲۸ شهریور ۸۵

اصفهان

مهندسین مشاور به آفرید

۵۲

آشنایی با   کار تیمی

۴ و ۶ مهر ۸۵

تهران

فنر سازی زر

۵۳

کایزن عملیاتی

۲۱ و ۲۲ و ۲۷   آبان ۸۵

زنجان

سازمان پایانه‌ها

۵۴

فنون   سنجش و ارزیابی عملکرد

۲۱ و ۲۲ و ۲۷   آبان ۸۵

زنجان

مرکز آموزش مدیریت دولتی

۵۵

جهان   شهر تهران ، شهروند کارآفرین

۳۰ آبان ۱۳۸۵

تهران

دانشگاه تهران

۵۶

بهره وری   نیروی انسانی

۷ دی ۱۳۸۵

شهرکرد

مهندسین مشاور به آفرید

۵۷

کارتیمی   برای خانواده های علاقمند به کارآفرینی

۸ دی ۱۳۸۵

اندیشه سرای گلبرگ

شهرداری منطقه ۸   و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

۵۸

بهره وری   نیروی انسانی

۵ بهمن ۱۳۸۵

اراک

مهندسین مشاور   به آفرید

۵۹

مدیریت   تعارض

۸ الی ۱۳ اردیبهشت   ۱۳۸۶

تهران

دانشگاه شریف

۶۰

تیم سازی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶

تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

۶۱

یارگیری در تیم

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

تهران

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

۶۲

بهره وری   نیروی انسانی

۱۷ اردیبهشت   ۱۳۸۶

نائین

مهندسین مشاور   به آفرید

۶۳

مدیریت   منابع انسانی در EFQM

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶

تهران

کارخانجات تولیدی تهران

۶۴

تصمیم گیری

۱۲ و ۱۹/۳/۸۶

تهران

بیمه ایران

۶۵

آشنایی با   کار تیمی

۲۷/۴/۸۶

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

۶۶

شناسایی   فرصتهای کسب و کار

۲۷/۴/۸۶

تهران

سازمان مرکزی دانگاه پیام نور

۶۷

کار گروهی

۴ و ۱۱ شهریور   ۸۶

تهران

شرکت قطار های رجاء

۶۸

مدیریت   محصول

۳ و ۱۴ شهریور   ۸۶

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه ۱۵

۶۹

۵S

۱۲ و ۱۳ شهریور   ۸۶

تهران

شهرداری منطقه ۱۷

۷۰

مدیریت   محصول

۱۰ و ۱۲ شهریور   ۸۶

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه ۲۱

۷۱

مدیریت   محصول

۱۴ و ۲۲ شهریور   ۸۶

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه ۱۷

۷۲

مدیریت   محصول

۱۷ و ۱۹ شهریور   ۸۶

تهران

مرکز کار آفرینی شهرداری منطقه ۲

۷۳

خلاقیت   گروهی ویژه کارآفرینان

۲۹ آذر ۸۶

اراک

جهاد و کشاورزی استان مرکزی

۷۴

مدیریت و راهبری   بحران

۱۳/۱۰/۸۶

زنجان

شهرک صنعتی   شماره ۱

۷۵

مدیریت   فروشگاه

۱۴/۱۰/۸۶

تهران

فرش فرهی

۷۶

مهارت خود آگاهی   و همدلی

۲۴/۱۰/۸۶

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

۷۷

مهارت خود آگاهی   و همدلی

۱۱/۱۱/۸۶

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

۷۸

مهارت خود آگاهی   و همدلی

۴/۱۲/۸۶

تهران

وزارت بهداشت،   درمان و آموزش پزشکی

۷۹

کار تیمی

۲۳/۱۲/۸۶

تهران

دانشگاه خواجه   نصیر الدین طوسی

۸۰

کار تیمی

۲۴/۱۲/۸۶

تهران

دانشگاه خواجه   نصیر الدین طوسی

۸۱

کارآفرینی، ایجاد   درآمد

۳/۲/۸۷

رشت

دانشگاه گیلان

۸۲

کارآفرینی و   کار تیمی

۲۴/۲/۸۷

قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی   واحد قزوین

۸۳

مدیریت آموزشی

اردیبهشت ۸۷

شهرک صنعتی کاوه   (ساوه)

شرکت لاستیک   پارس

۸۴

کار تیمی

۶/۵/۸۷

تهران

دانشگاه خواجه نصیر   الدین طوسی

۸۵

کار تیمی

۸/۵/۸۷

تهران

دانشگاه خواجه نصیر   الدین طوسی

۸۶

Telephone   manner

۸/۶/۸۷

تهران

مجتمع فنی تهران

۸۷

روشهای   موفقیت آمیز آموختن و کار فکری

۲۴   -۲۲ دیماه ۱۳۸۷

بندرعباس

معاونت درمان   تامین اجتماعی

۸۸

مدیریت بهره   وری

۲ و ۵ خرداد ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۸۹

مدیریت بهره   وری

۱۶ و ۱۹ خرداد ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۰

مدیریت زمان

۲۰ خرداد ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۱

کار تیمی

۲۴ خرداد ۱۳۸۸

تهران

شرکت سوپر پایپ

۹۲

مدیریت بهره   وری

۴ تیر ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۳

مدیریت منابع   انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

۱۷ و ۱۹ مرداد ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۴

آشنایی با اصول مدیریت و   بودجه ریزی آموزشی

۴ و ۱۱ مهر ۱۳۸۸

تهران

سازمان مدیریت   صنعتی

۹۵

مدیریت بهره   وری

۶ مهر ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۶

مدیریت   منابع انسانی نوین

۸ مهر ۱۳۸۸

تهران

شرکت دخانیات ایران

۹۷

مدیریت   و برنامه ریزی آموزشی

۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۹۸

سازمانهای   شاد و موفق

۱۴ مهر ۱۳۸۸

بندر امام

سازمان بنادر و دریانوردی

۹۹

آشنایی با تکنولوژی   آموزشی

۲۵ مهر ۱۳۸۸

تهران

سازمان مدیریت   صنعتی

۱۰۰

مدیریت زمان

۳ آبان ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۰۱

مدیریت بهره   وری

۵ آبان ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۰۲

شیوه های   نوین ایجاد انگیزش

۱۴   آبان ۱۳۸۸

تهران

تجارت کارت پاسیان

۱۰۳

سازمانهای شاد و موفق

۹ و ۱۴ آذر ۱۳۸۸

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

۱۰۴

سازمانهای شاد و موفق

۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۸۸

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

۱۰۵

مدیریت   منابع انسانی

۱۱   و ۱۲ بهمن ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۰۶

آشنایی با   کار تیمی

۱۳ بهمن ۱۳۸۸

تهران

موسسه خیریه صدیقین

۱۰۷

مدیریت بهره   وری

۱۴ بهمن ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۰۸

کاربرد   ابزارهای کیفیت در مدیریت آموزشی

۱۸ بهمن ۱۳۸۸

تهران

موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی

۱۰۹

مدیریت و   برنامه ریزی آموزشی

۲ اسفند ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۱۰

روش تحقیق

۴ اسفند ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۱۱

مدیریت   منابع انسانی با رویکرد آموزش و توسعه

۵   و ۱۸ اسفند ۱۳۸۸

کرج

مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی

۱۱۲

نیاز سنجی   آموزشی

۱۶ اسفند ۱۳۸۸

تهران

موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی

۱۱۳

روش تحقیق   پیشرفته

۲۲   تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۸

تهران

عس ناجا

۱۱۴

مهارتهای   تسهیل سازی

۲۶   فروردین ۱۳۸۹

مشهد

آستان قدس رضوی

۱۱۵

خودباوری

۲۲   تیر ۱۳۸۹

تهران

موسسه صدیقین

۱۱۶

سازمان   فرایندگرا

۲۹   مهر ۱۳۸۹

مشهد

آستان قدس رضوی

۱۱۷

مدیریت زمان   در پژوهش

۱۷   آذر ۱۳۸۹

تهران

عس ناجا

۱۱۸

مدیریت گردش   کار

۲۵   دیماه ۱۳۸۹

بوشهر

مدیریت   درمان تامین اجتماعی

۱۱۹

روش تدریس   با رویکرد سخنرانی

بهمن   ۱۳۸۹

تهران

دانشگاه   تربیت مدرس

۱۲۰

ارتباطات   اثربخش (گرایش بازاریابی)

۳۱   فروردین ۱۳۹۰

تهران

شرکت   یاس سیستم

۱۲۱

آینده شغلی،   نگرانی‌ها و دغدعه ها

۱۳   اردیبهشت ۱۳۹۰

تهران

دانشگاه   آزاد علوم و تحقیقات تهران

۱۲۲

مصاحبه استخدامی

۷   و ۸ خرداد ۱۳۹۰

تهران

کمیته   امداد امام

۱۲۳

مدیریت بر   خود

۲   تیر ۱۳۹۰

تهران

موسسه   پارسه

۱۲۴

مدیریت   عملکرد

۱۶   تیر ۱۳۹۰

جزیره قشم

سازمان   مناطق آزاد

۱۲۵

مدیریت زمان

۳۰   تیر ۱۳۹۰

تهران

موسسه   پارسه

۱۲۶

اصلاح فرایندها   و روش‌های انجام کارو توسعه فناوری اداری

تیر   و مرداد ۱۳۹۰

تهران

سازمان   مرکزی دانشگاه آزاداسلامی

۱۲۷

برنامه‌ریزی   دفتر

۴   مرداد ۱۳۹۰

تهران

کمیته   امداد امام

۱۲۸

مدیریت زمان

۳   آبان ۱۳۹۰

تهران

عس ناجا

۱۲۹

مدیریت   اوقات فراغت

۲   آذر ۱۳۹۰

تهران

شهرداری تهران

۱۳۰

کارتیمی

۲   آذر ۱۳۹۰

تهران

شهرداری تهران

۱۳۱

مدیریت   کارگزینی

۶   و ۹ آذر ۱۳۹۰

تهران

صنایع هوا و فضا

۱۳۲

مدیریت زمان

۲۵   آذر ۱۳۹۰

تهران

ثروت آفرینان

۱۳۳

کارگاه   کارآفرینی

۱۵-۱۶   دی ۱۳۹۰

یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۴

کارگاه   آشنایی با مدیریت منابع انسانی

۱۲   و ۱۹ دی ۱۳۹۰

اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

۱۳۵

کارگاه   آشنایی با مدیریت منابع انسانی

۱۴   و ۲۱ دی ۱۳۹۰

قزوین

شرکت پل فیلم

۱۳۶

مبانی   مدیریت و سازمان

مهر و آبان ۱۳۹۰

تهران

ثروت آفرینان

۱۳۷

مسائل روز   مدیریت

آذر   و دی ۱۳۹۰

تهران

ثروت آفرینان

۱۳۸

اصول مدیریت   و سرپرستی

۲۶   و ۲۸ دی ۱۳۹۰

تهران

ایسیکو

۱۳۹- مدیریت و خلاقیت در زندگی مشترک ، دی ۱۳۹۰، شهرداری منطقه یک .
۱۴۰- آشنایی با رویکردهای مدیریت منابع انسانی ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، مشهد ، صدا و سیما .
۱۴۱- فن بیان و روش تدریس ، بهمن ۱۳۹۰، تهران ،‌مهرپژوهان .
۱۴۲ –تمرکز حواس ، ۷ اسفند۱۳۹۰، تهران ،‌شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین .
۱۴۳- مدیریت زمان ، ۱۱ اسفند ۱۳۹۰، تهران ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی .
۱۴۴- مدیریت زمان ، ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ، یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی .
۱۴۵-مبانی مدیریت ، اسفند ۱۳۹۰ ،تهران ه شرکت آریانا.
۱۴۶- کارآفرینی ، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ، تهران ، کمیته امداد امام .
۱۴۷- کارآفرینی ،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، تهران ، کمیته امداد امام .
۱۴۸- فنون مذاکره ، ۶ تیر  ۱۳۹۱، تهران ، کمیته امداد امام .
۱۴۹- مدیریت تولید و عملیات ۲۰ تیر  ۱۳۹۱، تهران ، کمیته امداد امام .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.