فهرست مقالات منتشر شده در نشریات

به روز شده در ۲۵/۱۰/۹۰
 1. جهانی سازی مدیریت منابع انسانی از جنبه فرهنگهای مختلط ، تدبیر ، شهریور ۱۳۷۹
 2. جهانی سازی مدیریت منابع انسانی از جنبه فرهنگهای مختلط ، مدیریت، مهر و آبان ۱۳۷۹
 3. جهانی سازی مدیریت منابع انسانی از جنبه فرهنگهای مختلط ، پیک شورا، تیر و مرداد ۱۳۷۹
 4. خلاقیت گفته‌ها و نا گفته‌ها، پیک شورا، مهر، آبان، آذر و دی ۱۳۷۹ . (در چهار شماره)‌
 5. تولید به هنگام JIT، پیک شورا، دی ۱۳۷۹
 6. اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌ها، تدبیر ،‌ بهمن ۱۳۷۹
 7. شناخت سازمانهای فرایند گرا، تدبیر، تیر ۱۳۸۰
 8. شناخت سازمانهای فرایند گرا، مدیریت، آذر و دی ۱۳۸۰
 9. تاریخچه مدیریت کیفیت جامع، پیک شورا، خرداد ۱۳۸۰
 10. الگوبرداری، پیک شورا، فروردین ۱۳۸۰
 11. الگوبرداری، تدبیر، بهمن ۱۳۸۰
 12. گوشتون با منه ؟ ، اطلاعات علمی، تیر ۱۳۸۰
 13. نقش آموزش در تحول سازمانی، تدبیر، آبان و آذر ۱۳۸۰٫ (در دو شماره)‌
 14. بررسی ابعاد مشارکت، کارآفرین، آذر و دی ۱۳۸۰
 15. آشنایی با دکتر دمینگ، پیک شورا، آذر ۱۳۸۰
 16. آشنایی با دکتر کرازبی، پیک شورا، دی ۱۳۸۰
 17. آشنایی با دکتر جوران، پیک شورا، بهمن ۱۳۸۰
 18. خلاقیت گفته‌ها و نا گفته‌ها، اطلاعات علمی، آبان، آذر و دی ۱۳۸۱ (در سه شماره)‌
 19. کیفیت ۶ سیگما، تدبیر، اردیبهشت ۱۳۸۱
 20. آشنایی با دکتر کائورو ایشی کاوا، پیک شورا، فروردین ۱۳۸۱
 21. آشنایی با دکتر فیگن باوم، پیک شورا، اردیبهشت ۱۳۸۱
 22. جایزه کیفیت دمینگ، کارآفرین، اردیبهشت ۱۳۸۱
 23. بیانیه ماموریت سازمان، تدبیر، تیر ۱۳۸۱
 24. چگونگی نگارش بیانیه ماموریت، کارآفرین، خرداد ۱۳۸۱
 25. جایزه بالدریج، کارآفرین، مهر ۱۳۸۱
 26. تغییر در محیط کار با ۵S، مدیریت، بهمن و اسفند ۱۳۸۱
 27. واکنش امپراطور : استراتژیهای ضد انقلابی برای رهبران صنعت، گزیده مدیریت، اسفند ۱۳۸۱
 28. ۵ سینی که معجزه می‌کنند، اطلاعات علمی، فروردین ۱۳۸۲
 29. بررسی تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمانهای یادگیرنده، تدبیر،‌ تیر ۱۳۸۲
 30. بهره برداری از سرمایه گذاری آموزشی در جذب نیروی انسانی، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۱ آبان ۱۳۸۴
 31. نقش تیم‌های شهروندی در توسعه فرهنگ بازیافت، روزنامه همشهری، ۲۶/۳/۸۶