خلاصه برنامه ۱۹ دی در شبکه آموزش

مانند سه شنبه های گذشته در برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش ساعت ۹٫۵ حاضر شدم . بغیر از تعارفات و شوخی خنده های متعارف برنامه های روحیه دهنده ، در مورد جزایر اطلاعاتی ذهن ، شیوه عملکرد، روش بکارگیری آنها و تاثیرشان بر مدیریت ذهن و حافظه توضیح دادم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *