تقدیر از دکتر باران دوست در همایش رادیو و اقتصاد

در مراسمی با عنوان “‌همایش رادیو و اقتصاد در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ” از دکتر باران دوست به عنوان یکی از شش کارشناس فعال اقتصادی رسانه تقدیر شد.

منبع  و منبع  و منبع  و منبع   و منبع  و منبع  و منبع  و منبع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *